FlightRADAR
flight.jpg
TŁUMACZ
LITURGIA
GALERIA FOTO

Kartka z kalendarza
POGODA

Sakramenty 

sakramenty.jpg 

 

 

 

CHRZEST

Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu:

 • akt urodzenia dziecka

 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców

 • zaświadczenie z parafii zamieszkania a nie zameldowania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego

 • dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)

Chrzestni:
Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu

 • ukończył 16 lat

 • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament

  Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić , jest wierzącym i praktykującym

 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej

 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

 • gromnica

 • biała szata

Na tydzień przed chrztem. Koniecznie jednak skontaktuj się z kancelarią parafialną i dopytaj o szczegóły.  Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych w I piątek miesiąca.

Udział w przygotowaniu jest obowiązkowy

Czas zgłoszenia: w tygodniu w którym na być chrzest

 

 

MAŁŻEŃSTWO

 Wymagane dokumenty do zawarcia Sakramentu Małżeństwa:

 • zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa    
 • odpisy aktu chrztu (pobiera się je z parafii chrztu)  
 • świadectwa ukończenia religii ze szkoły  
 • zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich przez narzeczonych 
 • Zaświadczenie z Poradni przedmałżeńskiej
 • dowody osobiste

 



 

I KOMUNIA ŚWIĘTA 

Zasadniczo termin I Komunii św w naszej parafii przypada w I niedzielę maja jednak z przyczyn duszpasterskich najbliższe terminy to:

 

 3 V 2020

 2 V 2021 

1 V 2022

30 IV 2023

28 IV 2024 

 

 Terminy spotkań z rodzicami dzieci I Komunijnych w bieżącym roku podane będą z tygodniowym wyprzedzeniem w czasie ogłoszeń parafialnych

 

Informacje w sprawie I Komunii św w czasie epidemii - zalecenie wg dekretu w sprawie duszpasterstwa w czasie epidemii Ks Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego


Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej

 1. Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii (w tym pierwszych spowiedzi).

 2. Po Wielkanocy:

  1. Wariant I: Jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii.

  2. Wariant II: Jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości.

 3. Gdyby rodzice zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym (zwykle majowym) terminie, należy uczynić to z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, w małych grupach lub nawet pojedynczo, niekoniecznie w niedzielę.

 4. Gdyby rodzice nie zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym terminie, należy im to umożliwić w terminie późniejszym, kiedy sami uznają, że zagrożenie dla ich dzieci minęło.

 5. Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym, to telefonicznym lub mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich potrzeby.


  

 

BIERZMOWANIE

Do Sakramentu Bierzmowania przygotowuje się młodzież zasadniczo przez 2 kolejne lata, począwszy od klasy 7  Szkoły Podstawowej. Każdy z kandydatów potwierdza wolę przystąpienia do tego sakramentu przez systematyczne przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania, przez częste przystępowanie do Komunii św i uczestniczenie w niedzielnej Eucharystii. Bliższe przygotowanie odbywa się na dodatkowych spotkaniach poprzedzonych Eucharystią. W ostatnim etapie kandydat zobowiązany jest to uzasadnienia swojej woli przystapienia do Sakramentu Bierzmowania, okazania prowadzonej 2-letniej dokumentacji, otrzymania pozytywnej oceny z Małego Katechizmu oraz przedstawienia wybranego świętego patrona.

Świadkiem bierzmowania może być wyłącznie osoba dorosła, zaleca się by był to rodzic chrzestny.

Termin najbliższego BIERZMOWANIA - 29 V 2020 r  

 


 
  Parafia pw. św. Stanisława Biskupa w Rosku