FlightRADAR
flight.jpg
TŁUMACZ
LITURGIA
GALERIA FOTO

Kartka z kalendarza
POGODA

 Opłaty cmentarne

 1. Statuty Synodu Archidiecezji Poznańskiej z 2009 r. nakładają na Ks. Proboszcza, jako administratora odpowiedzialnego za porządek na cmentarzu wprowadzenie nowych zasad dotyczących pokładnego (tj. opłaty składanej właścicielowi cmentarza w chwili powstania nowego grobu, i tzw. prolongaty - czyli przedłużenia na kolejne 20 lat opieki nad grobem dla swoich bliskich). Według nowych przepisów pokładne może wynosić 20% zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZUS czy KRUS czyli 800zł u nas jest to cały czas 500 zł (w tym mieści się opłata za postawienie nowego pomnika). Natomiast prolongata czyli przedłużenie na kolejne 20 lat będzie wynosiła od grobu pojedynczego 10 % zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZUS czyli 400 zł a od grobu podwójnego lub głębinowego odpowiednio 800 zł. Jak łatwo obliczyć wynosi to w przypadku prolongaty 20 zł na rok czyli 1,70 zł na miesiąc . Proszę o zgłaszanie się właścicieli lub opiekunów grobów i regulowanie powstałych należności, które wg Statutów Synodu Archidiecezji Poznańskiej przeznaczone są na inwestycje parafialne i cmentarne a zwłaszcza wywóz śmieci, utrzymanie porządku, opłaty za wodę i prąd i ubezpieczenie. Poza tym na naszym cmentarzu są jeszcze groby zaniedbane i bezimienne, jeśli po roku nie zgłosi się opiekun grobu, taki grób będzie przeznaczony do ponownego pochówku. Bardzo proszę o regulowanie powstałych należności.

 

 

 

Regulamin cmentarza Parafii św. Stanisława Biskupa w Rosku

 1. Cmentarz parafialny jest miejscem świętym, świadectwem wiary w życie pozagrobowe i wyrazem szacunku dla zmarłych.
 2. Właścicielem Cmentarza Parafialnego jest Parafia p.w. św. Stanisława Biskupa w Rosku, Ul. Powstańców Wielkopolskich 17
 3. Sprawy związane z cmentarzem załatwiane są w biurze parafialnym w dni powszednie od wtorku do piątku po wieczornej Mszy Świętej lub po wcześniejszym zatelefonowaniu.  Sprawy pogrzebowe w dowolnym czasie.
 4. Usytuowanie grobu i jego wymiary muszą być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza.
 5. Zgodnie z prawem cmentarnym obowiązuje opłata dzierżawy (pokładne) za miejsce na okres 20 lat. Dzierżawę można przedłużyć na następne 20 lat.
 6. W przypadku nieprzedłużenia dzierżawy, zgodnie z prawem cmentarnym, grób może być użyty do ponownego pochówku.
 7. Ekshumacja zwłok lub szczątków jest dopuszczalna zasadniczo w okresie od 15 października do 15 kwietnia po przedstawieniu administracji cmentarza na piśmie decyzji kompetentnego organu (inspektora sanitarnego, prokuratora sądu).
 8. Rodzina zmarłego lub inni opiekunowie są zobowiązani do utrzymania porządku na grobie zmarłego i w pobliskim otoczeniu.
 9. Na grobach można ustawiać nagrobki po uprzednim zezwoleniu administratora. Aby uzyskać zgodę, należy przedstawić projekt nagrobka. W razie uszkodzenia infrastruktury cmentarza, odpowiedzialność za to ponosi wykonujący usługę.
 10.  Zakazuje się:
  • samowolnej zmiany wystroju cmentarza (usuwanie i sadzenie drzew, usuwanie zabytkowych pomników, umieszczanie ławek, kładzenia kostki wokół nagrobka);
  • picia alkoholu, palenia papierosów, używania środków odurzających;
  • zanieczyszczania;
  • zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca
  • poruszania się pojazdami mechanicznymi i jednośladowymi, poza przypadkami związanymi z funkcjonowaniem cmentarza;
  • wszystkiego, co jest obce świętości miejsca.  
 11. Odpady i śmieci (tylko cmentarne) powinny być składowane jedynie w wyznaczonych na ten cel miejscach
 12. Stare nagrobki po remoncie oraz gruz powinny być wywożone na koszt własny.
 13. Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
 
  Parafia pw. św. Stanisława Biskupa w Rosku