FlightRADAR
flight.jpg
TŁUMACZ
LITURGIA
GALERIA FOTO

Kartka z kalendarza
POGODA

 

WSKAZANIA PASTERSKIE
DOTYCZĄCE PRZEPISÓW POKUTNYCH
W ZWIĄZKU Z WIELKIM POSTEM 2017

„Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy” (Dz 3,19-21). Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, na podstawie prawa Bożego zobowiązani są czynić pokutę. Żeby jednak – przez wspólne zachowanie pokuty – złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, podczas których wierni powinni przeznaczać więcej czasu na modlitwę, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość (por. kan. 1249 KPK). Dniami pokuty w Kościele powszechnym są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu (por. kan. 1250 KPK). 
 Mając na uwadze powyższe normy, polecam, aby w Archidiecezji Poznańskiej przestrzegano następujących zasad: 

I PRZEPISY POSTNE 
A. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły 
Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w następujące dni: 
we wszystkie piątki całego roku, 
w Środę Popielcową. 
Równocześnie – ze względu na tradycję tego dnia w Polsce – zachęcam wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia. 
Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi, w piątek przypada uroczystość. 

Wierni, którzy ukończyli 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w następujące dni: 
w Środę Popielcową, 
w Wielki Piątek. 
Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia. 

Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru pokarmów i muszą spożywać to, co zostanie im podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa nie istnieje w Środę Popielcową i Wielki Piątek. 
Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek zakłada jednak podjęcie innych form pokuty, takich jak: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, wierniejsze spełnianie obowiązków. 

4. Dla słusznej przyczyny proboszcz może udzielić w pojedynczym przypadku 
– poszczególnym wiernym, poszczególnym rodzinom lub wspólnotom wiernych – dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych, z wyjątkiem: 
Środy Popielcowej, 
Wielkiego Piątku. 
Proboszcz winien jednak nałożyć na korzystających z dyspensy obowiązek modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz złożenia ofiary do skarbony z napisem „Jałmużna postna”, względnie częstszego spełniania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia. 

Z dyspensy udzielonej przez jakiegokolwiek proboszcza Archidiecezji Poznańskiej mogą korzystać wierni Archidiecezji Poznańskiej wszędzie, gdziekolwiek się znajdują, a także wszyscy inni wierni przebywający na terenie Archidiecezji Poznańskiej. 

Tej samej władzy dyspensowania udzielam wszystkim kapłanom podczas pełnienia posługi duszpasterskiej na cmentarzach komunalnych Poznań-Junikowo i Poznań-Miłostowo, a także spowiednikom przy sprawowaniu Sakramentu Pokuty. 

Prośbę o dyspensę – w formie pisemnej – można także kierować do Kurii Metropolitalnej. 
Przed posiłkiem należy poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie. 

B. Powstrzymywanie się od zabaw 
Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i wolności serca (zob. KKK 2043). Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu. 

CZAS KOMUNII ŚW. WIELKANOCNEJ 
Czas Komunii wielkanocnej, obejmuje okres od Środy Popielcowej, tj. od dnia 1 marca 2017 r. do Niedzieli Najświętszej Trójcy, tj. do dnia 11 czerwca 2017 r. Przyjęcie Komunii św. z okazji Wielkanocy w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika. 
 Zachęcam gorąco Archidiecezjan, aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do Sakramentu Pojednania i duchowo odnowieni przyjęli Chrystusa w Komunii św. 

DANINA DIECEZJALNA 

Każdy wierny – w miarę swoich możliwości – zobowiązany jest do troski o potrzeby wspólnoty Kościoła. Jedną z form tej troski jest danina diecezjalna, składana w okresie Wielkiego Postu na potrzeby naszej Archidiecezji. Fundusze z daniny diecezjalnej przeznaczane są na działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej, na potrzeby Arcybiskupiego Seminarium Duchownego oraz na funkcjonowanie instytucji centralnych Archidiecezji. 
Serdecznie dziękuję za zrozumienie tych potrzeb i za składane ofiary. 


Poznań, dnia 17 lutego 2017 roku 


+ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

 

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie

4 niedziela Wielkiego Postu

26 III 2017 r


 1. Msze św w tygodniu o godz 18.00,spowiedź św bezpośrednio przed Mszą św, biuro parafialne czynne bezpośrednio po Mszy św. Od soboty 1 IV Msze św w Białej również w soboty o godz 17.00 (do końca października)

  Droga Krzyżowa w piątek po Mszy św, Gorzkie Żale w niedziele po Mszy św o godz 11.00. W Białej Droga Krzyżowa w czwartek po Mszy św o godz 16.00 i Gorzkie Żale w niedziele po Mszy św. Zachęcam wszystkich do udziału w nabożeństwach pasyjnych

 2. Bóg zapłać tym rodzinom, które złożyły już daninę diecezjalna i parafialną. Każdy wierny – w miarę swoich możliwości – zobowiązany jest do troski o potrzeby wspólnoty Kościoła. Jedną z form tej troski jest danina diecezjalna, składana w okresie Wielkiego Postu na potrzeby naszej Archidiecezji. Fundusze z daniny diecezjalnej przeznaczane są na działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej, na potrzeby Arcybiskupiego Seminarium Duchownego oraz na funkcjonowanie instytucji centralnych Archidiecezji. Parafialna daninę przeznaczamy na ubezpieczenia kościołów i cmentarzy. Daninę proszę składać w czasie składki podczas Mszy św w kopercie z wypisanym adresem i ilością członków rodziny. Bóg zapłać za zrozumienie i życzliwość.

 3. Spowiedź św wielkopostna w naszej parafii odbędzie się w sobotę 8 kwietnia w Rosku w godz. 10.00 – 12.00 i 14.00 – 16.00. W Białej 10.00 – 11.30. Bardzo proszę by już dziś pomysleć i zaplanować sobie czas. Będzie to ostatnia spowiedź w naszym dekanacie

 4. W czwartek spotkanie Żywego Różańca

 5. Do końca marca trwa akcja „Opatrunek na ratunek”, w kościele, aptece i szkole zbieramy środki opatrunkowe, bandaże, gazy, plastry, rękawiczki jednorazowe, strzykawki i igły – które przesłane zostaną przez Fundację Redemptoris Missio do Afryki do polskich misjonarzy

 6. Dziękuję rodzinom z ul. Powst Wlkp, Polnej i Dworcowej za wpłaty na remonty dachów

 7. Dziękuję za posprzątanie kościoła i terenu wokół. Na następne zapraszam państwa: Wyrowscy, Turek, Waśko, Józefiak. Dziękuję Panu Jerzemu Kinowskiemu za odnowienie podestu ołtarza, Panom Tomaszowi Helakowi, Przemysławowi Buśko z ekipą za planowane wycięcie drzew i pracom ziemnym na probostwie a Pani Lucynie Bukowskiej z Harcerzami z Poznania i Roska za wyrównanie terenu. Bóg zapłać

 8. Zapowiedzi przedślubne: Mikołaj Piotr Kępa, st wolnego, zam Chomęcicie i Klaudia Jezierska, st wolnego , zam Chomęcicie. Kto zna przeszkody kanoniczne winien w sumieniu o tym powiadomić

 9. Prasa katolicka do nabycia u ministrantów przed kościołem


ks Grzegorz Baranowski

proboszcz 

  

 

 

 

 

 

 

Darowizna na cele kultu religijnego


Przekazując darowiznę na cele kultu religijnego oraz na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873, z późn. zm.), można skorzystać z odliczeń od dochodu, w szczególności na podstawie art. 26, ust. 1, pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r., nr 14, poz. 176, z późn. zm.) podczas składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za dany rok podatkowy. Dalsze informacje na temat odliczenia znaleźć można na stronie ministerstwa finansów.
Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w art. 26, ust. 1, pkt 9 ustawy nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu. Odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość darowizny pieniężnej jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Dowodów tych nie należy dołączać do zeznania (PIT/O), należy je jednak przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
Na przekazie bankowym należy umieścić swoje dane (imię, nazwisko, adres) oraz dane parafii:
      Parafia pw Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rosku, ul. Powstańców Wlkp 17, 64-730 Wieleń
Przelew z darowizną warto też opisać „darowizna na cele kultu religijnego”. 

Sprzątanie kościoła w Rosku

 

18 luty 2017

Kryger

Stochaj

Gogołek

Stochaj

25 luty

Jarosz

Jur

Forbrich

Wika

4 marca

Rembarz

Mula

Helak

Helak

11 marca

Szukalscy

Skwierczyńscy

Skwierczyńscy

Winieccy

18 marca

Dobiegała

Helak

Pilawscy

Dziaduch

25 marca

Stochaj

Wika

Wieczorek

Czekała

1 kwietnia

Wyrowscy

Turek

Waśko

Józefiak


8 kwietnia

Jerzy

Jerzy

Kemnic

Kemnic

Kemnic

15 kwietnia

Tuta

Tuta

Gogołek

Miśkowscy


22 kwietnia

Mądrawscy

Krepuła

Bułygo

Słabig

29 kwietnia

Rodzice dzieci I Komunijnych


6 maja

Kryger

Radziejewska

Wylegała

Wylegała

13 maja

Bak

Dratwia

Dratwia

Opas

Opas............................................................

3 czerwca

Skrzypska

Skrzypscy

Grochowscy

Kryger

20 maja

Fręśko

Mielcarz

Sotek

Kupis

Kawlewscy..................................................

10 czerwca

Nawrot

Gapscy

Wyrowski

Szukała

27 maja

Sikora

Włodarek

Skrzypscy

Stochaj

 

 

 

..............................................

17 czerwca

Naplocha

Klessa

Graś Anna

Mąka

24 czerwca

Szmed

Graś

Graś

Sowa

1 lipca

Buśko

Krygowscy

Stróżyńscy

Waśko

8 lipca

Marcinkowscy

Jaskulscy

Łusiewicz

Wiertlewska

15 lipca

Kryger

Fręśko

Nawrot

Parthun

22 lipca

Oleszak

Oleszak

Michalak

Madaj

29 lipca

Kijek

Urban

Winkel

Winkel

5 sierpnia

Kryger

Rychlewscy

Kramerek

Soszyńscy

12 sierpnia

Ławida

Dębowscy

Dębowscy

19 sierpnia

Kordy

26 sierpnia

Fręśko

Grochowscy

Surma

Mielcarz

2 września

Matusz

Mądrawscy

Piekarscy

Baron

9 września

Nowakowscy

Stróżyńscy

Miechowieccy

Miechowieccy

16 września

Dębny

Miechowieccy

Norkowscy

Krystek

23 września

Kłygo

Kłygo

Pikula

Przylepa

30 września

 
  Parafia pw. św. Stanisława Biskupa w Rosku