FlightRADAR
flight.jpg
TŁUMACZ
LITURGIA
GALERIA FOTO

Kartka z kalendarza
POGODA

Ogłoszenia duszpasterskie

24 Niedziela Zwykła – 14 IX 2014 r

Podwyższenie Krzyża


 1. Msze w tygodniu 17.30 i 18.00 we wtorek o 7.30. Spowiedź przed pierwsza Mszą św. biuro Parafialne czynne bezpośrednio po Mszy św

 2. Spotkanie rodziców młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania z wszystkich klas Gimnazjum oraz rodziców ministrantów w niedzielę po Mszy o godz 11.00.

 3. Za tydzień Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu – zbiórka na KUL i WT w Poznaniu

 4. W minionym tygodniu znaleziono koło kościoła zegarek damski. Informacja w zakrystii

 5. Bardzo serdecznie dziękuję za gruntowne posprzątanie kościoła i terenu wokół. Na kolejne sprzątanie zapraszam Państwa Machaj, Machaj, Kopka, Frąckowiak i Kolasa

 6. Przewodnik Katolicki i Gość Niedzielny do nabycia u ministrantów przed kościołem.

Ks. Grzegorz Baranowski

proboszcz 

 


 Cmentarz i sprawy związane z zachowaniem grobów

 1. Statuty Synodu Archidiecezji Poznańskiej z 2009 r. nakładają na Ks. Proboszcza, jako administratora odpowiedzialnego za porządek na cmentarzu wprowadzenie nowych zasad dotyczących pokładnego (tj. opłaty składanej właścicielowi cmentarza w chwili powstania nowego grobu, i tzw. prolongaty - czyli przedłużenia na kolejne 20 lat opieki nad grobem dla swoich bliskich). Według nowych przepisów pokładne może wynosić 20% zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZUS czy KRUS czyli 800zł u nas jest to cały czas 500 zł (w tym mieści się opłata za postawienie nowego pomnika). Natomiast prolongata czyli przedłużenie na kolejne 20 lat będzie wynosiła od grobu pojedynczego 10 % zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZUS czyli 400 zł a od grobu podwójnego lub głębinowego odpowiednio 800 zł. Jak łatwo obliczyć wynosi to w przypadku prolongaty 20 zł na rok czyli 1,70 zł na miesiąc . Proszę o zgłaszanie się właścicieli lub opiekunów grobów i regulowanie powstałych należności, które wg Statutów Synodu Archidiecezji Poznańskiej przeznaczone są na inwestycje parafialne i cmentarne a zwłaszcza wywóz śmieci, utrzymanie porządku, opłaty za wodę i prąd i ubezpieczenie. Poza tym na naszym cmentarzu są jeszcze groby zaniedbane i bezimienne, jeśli po roku nie zgłosi się opiekun grobu, taki grób będzie przeznaczony do ponownego pochówku. Bardzo proszę o regulowanie powstałych należności. Pragnę poinformować że samo wywożenie śmieci z cmentarza to około 300 zł miesięcznie 

 

............................. 


Plan sprzątania Kościoła w Rosku


5 VII

 1. Bak

  Piochacz

  Bukowscy

  Baron

  12 VII

 2. Mądrzyk

  Białoskórscy

  Wesoły

  Norkowski

  Kolonista

  19 VII

 3. Jur

  Nawrot

  Gonsior

  Piekarska, Dmytrasz

  26 VII

 4. Pilawska, Gonsior

  Graś

  Kmiecik

  Szczepscy

  2 VIII

 5. Bak

  Fręśko

  Dolaciński

  Jessa

  Taraśkiewicz

  9 VIII

 6. Wachowiak

  Wachowiak

  Kmiecik

  Nowaczyk


  16 VIII

 1. Dziubała

  Nowak

  Wawryk

  Kopruccy

Szymkowiak

        23 VII

Państwo Młodzi 

 

  30 VIII

 1. Helak

  Sobota

  Dymek

  Sowa

   

  6 IX 

   Państwo Młodzi

   

  13 IX

 2. Wróbel

  Wróbel 

  Ranke

  Ławniczak

   

20 IX

 1. Frąckowiak

  Machaj

  Machaj 

  Kopka

  Kolasa

   

  27 IX

 2. Ranke

  Życcy 

  Malinowscy

  Waśko


  4 X

 1. Winkel

  Waśko 

  Krystek

  Stępień

  Stępień


  11 X

 1. Jagła

  Puśleccy

  Krzyżaniak

  Krych

  Krych 

   

  18 X 

 2. Obst

Bielawscy

Graś 

  
  Parafia pw. św. Stanisława Biskupa w Rosku