FlightRADAR
flight.jpg
TŁUMACZ
LITURGIA
GALERIA FOTO

Kartka z kalendarza
POGODA

Ogłoszenia duszpasterskie

25 niedziela zwykła

18 IX 2016 r


 1. Trwają kwartalne Dni Modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.

  Po wszystkich Mszach św zbiórka ofiar na KUL, Wydział teologiczny w Poznaniu i Szkoły Katolickie. Polecam tę składkę Waszej ofiarności.

 2. W czwartek i piątek nie będzie Mszy św.

 3. Wyjazd pielgrzymów na Mazury i Litwę w czwartek o godz 4.45 z Rynku w Rosku, wcześniej autobus zabierać będzie pielgrzymów o 4.30 z Wielenia, 4.35 z Wrzeszczyny. Polecajmy tę wyprawę Bożej Opatrzności

 4. Serdecznie dziękuje kolejnym rodzinom z ul. Kwiatowej i Kanałowej za wpłaty na remonty dachów. Bóg zapłać

 5. Dziękuję rodzinom które posprzątały kościół i teren wokół a także ofiarowały kwiaty. Na następne zapraszam państwa: Kinowscy i Ławniczak

 6. Zapowiedzi przedślubne: Artur Krystek, st wolnego, zam Poznań i Simona Urszula Wesołowska, st wolnego, zam Poznań. Kto znałby przeszkody kanoniczne winien w sumieniu o tym powiadomić

 7. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Anielę Górzną i Helenę Dratwię. Dobry Jezu....

 8. Parafia w Gulczu organizuje pielgrzymkę do Grecji w lipcu 2017 – bliższe informacje na spotkaniu organizacyjnym w Gulczu w niedzielę 25 września po Mszy św. o godz. 11.00

 9. Prasa katolicka do nabycia u ministrantów

ks Grzegorz Baranowski

proboszcz 

 

 

 Pielgrzymka Parafii św Stanisława Biskupa z Roska na trasie: Rosko - Augustów – Kowno – Troki – Wilno – Sokółka – Św Lipka – Gietrzwałd – Rosko


1 dzień – 22 września

Wyjazd wczesnym rankiem ok. godz 4.45. Przyjazd do Augustowa ok godz 13.00, zakwaterowanie w ośrodku August, rejs statkiem „Szlakiem Papieskim, zwiedzanie sanktuarium Maryjnego w Studzieniczej. Wieczorem – obiadokolacja


2 dzień – 23 września

godz 6.30 śniadanie, wyjazd do Kowna: zwiedzanie ruiny zamku, Klasztor Bernardynów, Rynek z Ratuszem i kamieniczkami, Dom Perkuna, Kościół Witolda, Archikatedra, Zespół pokamedulski w Pożajściu – Msza

ok godz 15.00 przyjazd do Trok i zwiedzanie Zamku na wyspie, zakwaterowanie w ośrodku Zagroda w Jaworyszkach. Obiadokolacja


3 dzień – 24 września

godz 7.30 śniadanie i wyjazd do Wilna, zwiedzanie: Góra Trzech Krzyży, Kościół Piotra i Pawła, Cmentarz na Rossie, Ostra Brama – Msza św, Cerkiew św Ducha, Ulica Szklana, Uniwersytet i Pałac Prezydencki, Muzeum Adama Mickiewicza, Zakątek Gotycki i Katedra Wileńska

ok. godz 20.30 zakwaterowanie w Augustowie w ośrodku August. Obiadokolacja


4 dzień - 25 września

godz 7.30 śniadanie i wyjazd do Sokółki – Kościół św Antoniego z monstrancją z cząstką Ciała Pańskiego, Świętej Lipki – Sanktuarium Maryjnego z XIV prowadzonego przez O. Jezuitów, Gietrzwałdu – Sanktuarium Maryjnego Ziemi Warmińskiej

Powrót w późnych godzinach wieczornych w niedzielę


Cena: 580 zł


Zapisy w zakrystii i Biurze Parafialnym. Wpłata 100 zł 

 

 

 

 

Darowizna na cele kultu religijnego


Przekazując darowiznę na cele kultu religijnego oraz na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873, z późn. zm.), można skorzystać z odliczeń od dochodu, w szczególności na podstawie art. 26, ust. 1, pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r., nr 14, poz. 176, z późn. zm.) podczas składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za dany rok podatkowy. Dalsze informacje na temat odliczenia znaleźć można na stronie ministerstwa finansów.
Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w art. 26, ust. 1, pkt 9 ustawy nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu. Odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość darowizny pieniężnej jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Dowodów tych nie należy dołączać do zeznania (PIT/O), należy je jednak przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
Na przekazie bankowym należy umieścić swoje dane (imię, nazwisko, adres) oraz dane parafii:
      Parafia pw Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rosku, ul. Powstańców Wlkp 17, 64-730 Wieleń
Przelew z darowizną warto też opisać „darowizna na cele kultu religijnego”. 

Sprzątanie kościoła w Rosku

 

 


25.06.2016


Bilscy

Kmiecik

Szymkowiak

Kopruccy


2.07.2016


Helak

Sobota

Dymek

9.07.2016


Sowa

Bak

Piochacz

Mądrzyk

16.07.2016


Bukowscy

Białoskórscy

Kolonista

Norkowski


23.07.2016


Nawrot

Jur

Gonsior

Dmytrasz


30.07.2016


Graś

Pilawska

Kmiecik

Szczepscy

6.08.2016


Kryger

Krych

Smirnow

Nowak


13.08.2016


Kasior

Buśko

Chwarścianek

Drab

20.08.2016


Piekarscy

Krystek

Jeżewscy

Mądrawski


27.08.2016


Wieczorek

Bartkowiak

Nawrot

Jędrych

3.09.2016


Wicher

Krystek

Ciszak

Dobska

10.09.2016


Koza

Bilski

Wicher

Matusz

17.09.2016


Włodarek

Sikora

Paliwoda
24.09.2016


Kinowscy

Ławniczakowie

1.10.2016


Kordy

8.10.201615.10.2016
22.10.201629.10.2016
5.11.2016

Proszę zgłaszać ewentualne zmiany

 
  Parafia pw. św. Stanisława Biskupa w Rosku