FlightRADAR
flight.jpg
TŁUMACZ
LITURGIA
GALERIA FOTO

Kartka z kalendarza
POGODA

Ogłoszenia duszpasterskie

26 Niedziela Zwykła – 28 IX 2014 r

 1. Od środy 1 października odprawiamy Różaniec o godz. 17.30. Proszę o prowadzenie różańca w kolejne dni przez młodzież i dzieci z naszego Zespołu Szkół. Tegoroczny różaniec odmawiajmy w intencji rodzin a zwłaszcza dzieci i młodzieży a także w intencji rozpoczynającego się 5 X w Rzymie Synodu Biskupów dotyczącego spraw rodziny. Spowiedź przed różańcem.

 2. W poniedziałek w liturgii święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Z tej okazji od dziś po każdej Mszy św odmawiać będziemy wspólnie modlitwę do św. Michała Archanioła – aby strzegł nas od grożących nam ciągle niebezpieczeństw. Obrazki z modlitwą wyłożone są w ławkach

 3. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca października.

   * W czwartek modlimy się w intencji powołanych i o nowe powołania. Spotkanie Żywego Różańca.

   * W piątek spowiedź św od 15.30 z Komunia św o 17.00. Zapraszam zarówno dorosłych jak i młodzież i dzieci. Po Mszy litania do Serca Pana Jezusa oraz spotkanie dla rodziców i chrzestnych planujących chrzest dziecka w tym miesiącu

   * W sobotę odwiedziny chorych z sakramentami św od godz 9.00

 4. W następną niedzielę 5 października odpust w kaplicy w Białej z racji wspomnienia Matki Bożej Różańcowej. Mszę św odprawi i Słowo Boże wygłosi Ks. dr Kan Jan Glapiak z Poznania. Suma o godz 12.00. Proszę o przygotowanie kaplicy i otoczenia. Zapraszam do procesji ministrantów, poczty sztandarowe, feretrony, dziewczynki do sypania kwiatków i panów do baldachimu. W Rosku Msze św w tym dniu o godz 8.00 i 10.00. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy

 5. Spotkanie rodziców i dzieci które w roku 2015 mają przystąpić do I Komunii św w niedzielę po Mszy o godz 10.00. Podczas mszy poświęcenie zakupionych przez proboszcza Różańców. Obecność wszystkich rodziców obowiązkowa

 6. Bardzo serdecznie dziękuję za gruntowne posprzątanie kościoła i terenu wokół. Na kolejne sprzątanie zapraszam Państwa Winkel, Waśko, Krystek, Stępień, Stępień

Ks. Grzegorz Baranowski

proboszcz 

 

 

 Cmentarz i sprawy związane z zachowaniem grobów

 1. Statuty Synodu Archidiecezji Poznańskiej z 2009 r. nakładają na Ks. Proboszcza, jako administratora odpowiedzialnego za porządek na cmentarzu wprowadzenie nowych zasad dotyczących pokładnego (tj. opłaty składanej właścicielowi cmentarza w chwili powstania nowego grobu, i tzw. prolongaty - czyli przedłużenia na kolejne 20 lat opieki nad grobem dla swoich bliskich). Według nowych przepisów pokładne może wynosić 20% zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZUS czy KRUS czyli 800zł u nas jest to cały czas 500 zł (w tym mieści się opłata za postawienie nowego pomnika). Natomiast prolongata czyli przedłużenie na kolejne 20 lat będzie wynosiła od grobu pojedynczego 10 % zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZUS czyli 400 zł a od grobu podwójnego lub głębinowego odpowiednio 800 zł. Jak łatwo obliczyć wynosi to w przypadku prolongaty 20 zł na rok czyli 1,70 zł na miesiąc . Proszę o zgłaszanie się właścicieli lub opiekunów grobów i regulowanie powstałych należności, które wg Statutów Synodu Archidiecezji Poznańskiej przeznaczone są na inwestycje parafialne i cmentarne a zwłaszcza wywóz śmieci, utrzymanie porządku, opłaty za wodę i prąd i ubezpieczenie. Poza tym na naszym cmentarzu są jeszcze groby zaniedbane i bezimienne, jeśli po roku nie zgłosi się opiekun grobu, taki grób będzie przeznaczony do ponownego pochówku. Bardzo proszę o regulowanie powstałych należności. Pragnę poinformować że samo wywożenie śmieci z cmentarza to około 300 zł miesięcznie 

 

............................. 


Plan sprzątania Kościoła w Rosku


5 VII

 1. Bak

  Piochacz

  Bukowscy

  Baron

  12 VII

 2. Mądrzyk

  Białoskórscy

  Wesoły

  Norkowski

  Kolonista

  19 VII

 3. Jur

  Nawrot

  Gonsior

  Piekarska, Dmytrasz

  26 VII

 4. Pilawska, Gonsior

  Graś

  Kmiecik

  Szczepscy

  2 VIII

 5. Bak

  Fręśko

  Dolaciński

  Jessa

  Taraśkiewicz

  9 VIII

 6. Wachowiak

  Wachowiak

  Kmiecik

  Nowaczyk


  16 VIII

 1. Dziubała

  Nowak

  Wawryk

  Kopruccy

Szymkowiak

        23 VII

Państwo Młodzi 

 

  30 VIII

 1. Helak

  Sobota

  Dymek

  Sowa

   

  6 IX 

   Państwo Młodzi

   

  13 IX

 2. Wróbel

  Wróbel 

  Ranke

  Ławniczak

   

20 IX

 1. Frąckowiak

  Machaj

  Machaj 

  Kopka

  Kolasa

   

  27 IX

 2. Ranke

  Życcy 

  Malinowscy

  Waśko


  4 X

 1. Winkel

  Waśko 

  Krystek

  Stępień

  Stępień


  11 X

 1. Jagła

  Puśleccy

  Krzyżaniak

  Krych

  Krych 

   

  18 X 

 2. Obst

Bielawscy

Graś 

  
  Parafia pw. św. Stanisława Biskupa w Rosku