FlightRADAR
flight.jpg
TŁUMACZ
LITURGIA
GALERIA FOTO

Kartka z kalendarza
POGODA

  Intencje Mszalne

 

 

Niedziela – 15 grudnia

8.00 + Aleksandrę Wika z ok im, Annę, Stanisława Wika, Czesława Krystka, Marcina Świerzyńskiego, Danutę Buśko, Felicję Cieślewicz, Czesławę, Feliksa Loch, zm z tych rodzin

11.00 + Mariana, Ryszarda Krygrów, Bogdana, Wiesława Kupczyków, wszystkich zm z rodz Krygrów i Durów

Biała 9.30 + Władysławę 9 r śm, Hipolita Kubiś, Zdzisława Kubiś 15 r śm, zm przyjaciół i sąsiadów


Wtorek – 17 grudnia

18.00 + Martę, Romana Nawrot, Annę Oleszak, Bernadetę Tuta, Franciszka, Krystynę Miechowieckich, Teresę, Władysława Kozów, Zygmunta Kukawkę, zm z rodz Fręśko i Michalskich


Środa – 18 grudnia Zbiorowa

18.00 + Janinę, Jana Turków, Benedykta Luma, Agnieszkę Miśkowską, zm z rodz Turków, Lumów i Stochajów

+ Aniele Górzna i Halinę Nawrot - od firmy pogrzebowej Kujanek,

+ Jolantę Ławniczak, Bronisławę, Bernarda Olech, Stanisławę, Jana Ławniczaków, Stanisława Muchę, Andrzeja Wieczorka, zm z rodz

+ Rodziców, Teściów, Rodzeństwo, Edwina i Tadeusza Świtałów, Ks. Kan. Mariana Sedlaczka, Ks. Jana i Edwarda Zdrojewskich

O łaskę zdrowia i powrotu do pełni sił dla Józefy, Łucji, Mirosławy i Andrzeja


Czwartek – 19 grudnia

18.00 + Bolesława, Helenę, Kazimierza Sotków, Mariana Buśko, zm z rodz Buśków i Kolasów


Piątek – 20 grudnia

18.00 + Ryszarda, Anielę, Leona Stochaj, Stefanię, Stanisława Szpiganowicz, Marię, Bogdana Rybarczyków


Sobota – 21 grudnia

18.00 + Bogumiłę Sałatę 9 r śm, Weronikę, Wacława Sałatów, Annę, Praksedę, Bronisława, Mariannę, Marię, Franciszka Krzyśko, Honoratę, Ewarysta, Wiesława Jeżewskich, Kazimierza Wyrwę, Mariana Sotka i zm z rodz


Niedziela – 22 grudnia

8.00 + Teodozję 8 r śm, Kazimierza Kaźmierczaków, Stanisława Janasa i zm z rodz

11.00 + Jana, Helenę Dratwiów

Biała 9.30 + Aleksego Krycha – od zarządu i pracowników Spółdzielni Rolno - Handlowej w Ostrzeszowie

 

Wtorek – 24 grudnia

22.00 + Ewę Sobotę, Stanisława Kubisia, Michała, Walerię, Józefa, Urszulę, Mariana, Stanisława Wyrwów, Marię, Mieczysławę, Konrada Stochajów

24.00 Za Parafian


Środa – 25 grudnia

8.00 + Mężykowska 11

11.00 + Janinę Wagner – od chrześniaczki

Biała 9.30 + B4


Czwartek – 26 grudnia

8.00 + PW 53

11.00 + Czesława Dobiegałę w r śm

Biała 9.30 + B41


Piątek – 27 grudnia

18.00 + PW 11


Sobota – 28 grudnia

18.00 + Stefana 34 r śm, Weronikę, Andrzeja, Henryka Codów, Teklę, Józefa, Stanisława Chwarścianków, Teresę, Henryka Zalewskich, Urszulę, Bronisława Kolańskich, zm z rodz Codów, Chwarścianków, Rembarzów


Niedziela – 29 grudnia

8.00 + Sylwestra z ok im, Wandę, Jerzego Wicher, Janinę, Franciszka Rembarz, Juliannę Wachowiak, Wincentego, Stanisława Opas, Krystiana Łabęckiego, Marię, Floriana Jóźwiak, zm z rodz Rembarzów, Wichrów i Opasów

11.00 + Genowefę Jarka 1 r śm

Biała 9.30 + Elżbietę, Stefana Pawłowskich, Józefę, Wandę, Klemensa, Katarzynę, Ewę, Krystynę, Zenona Sobotów, Ks. Kan. Edmunda Klemczaka

 

Wtorek – 31 grudnia

17.00 + Podziękowanie za miniony rok z prośbą o błog Boże w Nowym Roku oraz zm którzy odeszli w minionym roku


Środa – 1 stycznia 2020 Nowy Rok

8.00 + wolna

11.00 + wolna

Biała 9.30 + B32


Czwartek – 2 stycznia

18.00 + Leokadię Hyrę – od rodziny Ranków


Piątek – 3 stycznia

18.00 + Katarzynę Grochowską – od mieszkańców ul. Polnej


Sobota – 4 stycznia

15.00 Ślubna: Patrycja i Bartosz

18.00 + Anielę Górzną – od dzieci z rodzinami


Niedziela – 5 stycznia

8.00 + Studniowa 1

11.00 + Annę, Ignacego, Małgorzatę, Czesławę Drajewskich i zm z rodz

Biała 9.30 + B4

 

Poniedziałek – 6 stycznia Objawienie Pańskie

8.00 + Floriana Helaka, Martę, Antoniego, Mieczysławę, Waleriana Krystków, Anielę, Franciszka, Stefanię, Edmunda, Łucjana Helaków, Piotra, Eugeniusza Nowaków

11.00 + Cmentarna 17

Biała 9.30 + B66


Wtorek – 7 stycznia

17.00 + wolna


Środa – 8 stycznia

18.00 + Podgórna 8


Czwartek – 9 stycznia

18.00 + wolna


Piątek – 10 stycznia

18.00 + Polna 10


Sobota – 11 stycznia

18.00 + PW


Niedziela – 12 stycznia

8.00 + PW 61

11.00 + Leokadię Hyra – od wnuków z rodzinami

Biała 9.30 + B36

 

 

 
  Parafia pw. św. Stanisława Biskupa w Rosku