FlightRADAR
flight.jpg
TŁUMACZ
LITURGIA
GALERIA FOTO

Kartka z kalendarza
POGODA

 

 

Parafia Św. Stanisława Biskupa

w Rosku zaprasza na swoją stronę 

 

__w._Stanis__aw_Bp.jpg

 

 

 Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem. Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.

Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.

Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.

Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na wieki wieków Amen. 

 

 

 

 

 

Dzień Wizytacji Biskupiej

Rosko - 7 listopada 2016 r


 1. Eucharystia – 10.00 Zapraszam wszystkich Parafian zwłaszcza chorych i starszych

  powitanie kanoniczne,

  sprawozdanie proboszcza

 2. Spotkanie w szkole z Dyrekcją godz 11.20

 3. Modlitwa brewiarzowa godz 12.00

  Obiad

  Biuro parafialne

 4. Przejazd do Białej – 13.30

  Dziesiątka Różańca

  Nawiedzenie cmentarza

 5. Przejazd do „Kamienia” spacer – 14.15

 6. Modlitwa na cmentarzu parafialnym w Rosku – 15.00

  Koronka do Miłosierdzia Bożego

  Procesja z trzema stacjami

 7. Spotkanie z zaangażowanymi w życie parafialne – godz 16.00 ( sala WDK)

 8. Eucharystia z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania – godz 18.00

 

 

 

Konto parafialne

Bank Spółdzielczy w Wieleniu

81 8960 0003 0005 3950 2000 0010

 

Konto " na remont dachów"

Bank Spółdzielczy w Wieleniu

05 8960 0003 0005 3950 2000 0020 

 

 Konto " na remont kaplicy w Białej"

Bank Spółdzielczy w Wieleniu

26 8960 0003 0005 3950 2000 0030

 

 

 

  
  Parafia pw. św. Stanisława Biskupa w Rosku