FlightRADAR
flight.jpg
TŁUMACZ
LITURGIA
GALERIA FOTO

Kartka z kalendarza
POGODA

 Parafia Św. Stanisława Biskupa

w Rosku zaprasza na swoją stronę 

 

__w._Stanis__aw_Bp.jpg

 


 

 

 Św. Mikołaj dla naszych dzieci”
- akcja parafialnej Caritas i każdego z Nas


Na drzewku ustawionym w kościele, w Białej w koszyczku przy ołtarzu, umieszczone zostały serduszka z informacjami o jednej osobie (płeć, wiek, wzrost). Chętne osoby, rodziny czy wspólnie kilka osób – mogą zabrać serduszko i na miarę swoich możliwości finansowych proszone są o przygotowanie paczki świątecznej dla danego dziecka.
Prosimy o ubrania, kosmetyki (zwłaszcza dla małych dzieci), pieluszki jednorazowe dla dzieci, środki czystości, artykuły szkolne, zabawki, gry a także artykuły spożywcze zwłaszcza z wydłużoną datą ważności, mąki, makarony,soki, tłuszcze, słodycze – cukierki, ciastka
Prosimy o nie wkładanie owoców !
Do każdej przygotowanej „paczki” prosimy włożyć serduszko wzięte z drzewka z opisem dla kogo była przygotowana dana paczka.

Przygotowane paczki prosimy przynosić do kościoła 

najpóźniej do 14 XII.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian do włączenia się w to dzieło. Przy okazji zakupów przedświątecznych, które robimy dla swoich rodzin, możemy wesprzeć także tych którzy z różnych powodów Święta Bożego Narodzenia przeżywać będą bardzo skromnie. Liczymy również na wsparcie sklepów i zakładów pracy działających na terenie naszej parafii.

W imieniu wszystkich obdarowanych 
już dziś z góry składam serdeczne podziękowanie. 

Bóg zapłać 

 

................................... 

 

Wprowadzenie do „Liturgii domowej" na Adwent 2014 r.Drodzy Rodzice! Drogie Dzieci!

Wraz z I niedzielą Adwentu rozpoczyna się czas przygotowania na przyjście Pana Jezusa. W naszych sercach jest obecna radość, przez którą Bóg daje nam poznać, że cały czas się nami interesuje i że każdego z nas pragnie obdarzyć swoim zbawieniem. Dlatego przeżyjmy Adwent w naszych rodzinach jako szczególny prezent Pana Boga, jako wyjątkową okazję do odnowienia życia naszych rodzin oraz naszej wiary. W tym czasie łaski starajmy się szukać miejsca na wspólną modlitwę, troszczmy się o to, co umacnia więzi naszej rodzinnej wspólnoty oraz pomaga nam wzrastać w miłości. Z odrobiną dobrej woli znajdziemy pewnie kilka chwil tak potrzebnych do wspólnego bycia razem.


Liturgia domowa” zawiera propozycje spotkań w rodzinie, którym towarzyszy modlitwa oraz dzielenie się słowem Bożym. Papież Franciszek przypomniał nam: Aby rodzina mogła się dobrze rozwijać, winna karmić się słowem Bożym (rozważanie przed modlitwą Anioł Pański w dniu 5.10.2014 r. na placu św. Piotra w Watykanie).


To cztery spotkania na kolejne niedziele Adwentu, przy czym każde z nich składa się z trzech części:

  • słuchania słowa Bożego

  • rozmowy na temat nawiązujący do niedzielnej liturgii

  • modlitwy w gronie rodzinnym.


Wszystkim sięgającym po tę pomoc duszpasterską życzymy błogosławionych owoców czasu adwentowego oczekiwania.


Przygotowanie: ks. Krystian Piechaczek

Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w GliwicachI niedziela Adwentu (B)


Czytania: Iz 63,16b-17.19b; 64,37; 1 Kor 1,3-9; Mk 13,33-37.

W najbardziej dogodnym czasie (najlepiej w niedzielne popołudnie) rodzina gromadzi się razem przy stole, na którym znajdują się – przygotowany wcześniej – wieniec adwentowy oraz Pismo Święte.1. Modlitwa i słuchanie Słowa Bożego

Wyznaczona osoba zapala pierwszą świecę na adwentowym wieńcu.


Ojciec: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy: Amen.

Matka: odczytuje fragment z Pisma Świętego – Mk 13,33-37.

Ojciec rodziny: odczytuje modlitwę.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, pomóż nam gorliwie przygotować się na przyjście Chrystusa, Twojego Syna, aby gdy przyjdzie i zapuka do naszych drzwi, zastał nas czuwających na modlitwie i z radością głoszących Jego chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.


Wszyscy: Amen.


2. Rozmowa domowników na temat Adwentu

Wprowadzenie

Słowo Boże dzisiejszej niedzieli wzywa nas do aktywnego oczekiwania na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dobro, które Bóg nam ofiarował, pozwala odkryć Jego wierność oraz stanowi dla nas zachętę, by porzucić brak zdecydowania w wierze. Cechą rozpoznawczą uczniów Chrystusa w Adwencie powinna stać się postawa stałości w dobrym oraz wierność wobec wołania Pana Boga. On sam zatroszczy się już o to, aby każdy z nas mógł to zadanie wypełnić.


Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o potrzebie czuwania. W ten sposób możemy obronić naszą wiarę przed codzienną rutyną, która odbiera jej żywotność oraz ogranicza rozwój. Aby czuwanie mogło nam towarzyszyć przez cały Adwent, warto pomyśleć o konkretnych symbolach i znakach w naszym mieszkaniu, które nie pozwolą nam o tym zobowiązaniu zbyt łatwo zapomnieć. Tym znakiem może być świeca adwentowa, wieniec adwentowy lub księga Pisma Świętego położona na widocznym miejscu.

  • Dlaczego Adwent nazywamy czasem oczekiwania? Na Kogo czekamy w tych dniach? Do czego się przygotowujemy?


  • Które przyjście Syna Bożego zapowiada początek dzisiejszej Ewangelii? W jaki sposób mamy to wydarzenie rozpoznać?


  • Co to znaczy czuwać? Czy w Piśmie Świętym mamy jakieś przykłady tej cennej postawy?


  • Z jakiego powodu Maryja Niepokalana jest dla nas najdoskonalszym wzorem przeżywania Adwentu? W jaki sposób możemy się do Niej upodobnić?


  • Dlaczego czas Adwentu warto przeżyć inaczej niż pozostałe okresy w roku? Jaki jest sens wszystkich naszych wysiłków?


  • Jaką funkcję mają wypełnić adwentowe postanowienia? Jakie postanowienia chcielibyśmy podjąć w tym roku?


3. Modlitwa na zakończenie

Ojciec: Prośmy teraz wspólnie za wstawiennictwem Maryi o błogosławieństwo na nadchodzący czas oraz o łaskę wytrwania w dobrym.

Wszyscy domownicy: Zdrowaś Maryjo...

Ojciec: Niech nas błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący i Miłosierny: Ojciec i Syn, i Duch Święty, a pokój Pański niech zawsze będzie z nami.

Wszyscy: Amen.


 

 

 ...........................................................................................................

 

Parafialna pielgrzymka do Ziemi Świętej

 20 - 27 II 2015 r.

 

 ZIEMIA ŚWIĘTA- Śladami Pana Jezusa

1 DZIEŃ - WARSZAWA - TEL AVIV - BETLEJEM

Przelot na trasie Warszawa - Tel Aviv. Nocleg w Betlejem.

2 DZIEŃ - BETLEJEM - JEROZOLIMA - EIN KAREM

Betlejem - bazylika Narodzenia Chrystusa; kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej z grotami św. Józefa i św. Hieronima; Grota Mleczna; Pole Pasterzy Ein Karem - sanktuaria Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela . Jerozolima - Instytut Pamięci Yad Vashem. .Kneset (z zewnątrz), Menora. Nocleg w Betlejem.

3 DZIEŃ - CEZAREA NADMORSKA - KARMEL - NAZARET - KANA GALILEJSKA

Cezarea Nadmorska - miasto Heroda Wielkiego - ruiny amfiteatru, teatr i akwedukt rzymski. Karmel -sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Morza z grotą proroka Eliasza. Nazaret - bazylika Zwiastowania oraz kościół św. Józefa. Kana Galilejska - odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Nocleg w Nazarecie/Ty beriadzie.

4 DZIEŃ - GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW - TABGHA - GALILEA

Góra Błogosławieństw - sanktuarium upamiętniające Kazanie Chrystusa na Górze. Tabgha - sanktuaria rozmnożenia chleba i ryb , Kościół Prymatu . Kafarnaum. Rejs po Jeziorze Galilejskim.   Nocleg w Nazarecie/Tyberiadzie.

5  DZIEŃ - GÓRA TABOR - JERYCHO - BETANIA NAD JORDANEM - MORZE MARTWE Góra Tabor - sanktuarium Przemienienia Pańskiego. Jerycho - Góra Kuszenia i sykomora - drzewo dialogu z Zacheuszem. Betania nad Jordanem - miejsce chrztu Pana Jezusa w wodach rzeki Jordan. Morze Martwe - możliwość kąpieli. Nocleg w Jerozolimie.

6 DZIEŃ-JEROZOLIMA

Góra Oliwna , sanktuarium Pater Noster; Grota Gethsemane; meczet Wniebowstąpienia; kościół Dominus Flevit; bazylika Agonii; Kościół św. Anny, świątynia Grobu Maryi. Nocleg w Jerozolimie.

7 DZIEŃ-JEROZOLIMA

Syjon chrześcijański - kościół św. Piotra in Gallicantu, Bazylika Zaśnięcia , Ściana Płaczu (w zależności od sytuacji politycznej) Wieczernik; Lithostrotos ,Bazylika Grobu Pańskiego ,Via Dolorosa. Nocleg w Jerozolimie.

8 DZIEŃ - TEL AVIV - WARSZAWA

Przelot na trasie Tel Aviv - Warszawa.

 

Cena pielgrzymki: 2200 PLN + 500 EURO
W cenie zawarte są wszystkie świadczenia:
- przelot rejsowym samolotem z Warszawy
- na miejscu klimatyzowany autokar
- pełne wyżywienie (trzy posiłki- do śniadania kawa, herbata, do obiadu i kolacji woda)
- noclegi w hotelach ***, pokoje dwuosobowe klimatyzowane z łazienkami (pokoje trzyosobowe na życzenie)
- wszystkie wstępy według programu
- opieka przewodnika
- ubezpieczenie NNW i KL (z ubezpieczeniem od chorób przewlekłych)
W ramach pielgrzymki zapewniamy codzienną Mszę Św.
Zaliczka wynosi 500 PLN od osoby. Opłaty za pielgrzymkę można dokonać w PLN bądź w PLN i EURO Kwota podana w EURO jest przeliczana na złotówki na 45 dni przed wylotem według kursu sprzedaży w Euro w NBP. Wszyscy pielgrzymi o wysokości ostatecznej kwoty w złotówkach są informowani drogą pocztową. Ostateczna wpłata musi zostać dokonana do 35 dnia przed wylotem. W przypadku rezygnacji do 35 dnia przed terminem wyjazdu zwracamy całość zaliczki.
Osoby niepełnoletnie podróżujące bez rodziców/prawnych opiekunów powinny mieć ich zgodę na wyjazd
poświadczoną notarialnie.
Uwaga! Paszport musi być ważny 6 miesięcy od dnia powrotu do kraju.
W przypadku decyzji o uczestnictwie prosimy o wpłatę zaliczki do 30 sierpnia 2014 roku. Średnie temperatury w lutym na szlaku pielgrzymkowym wnoszą 9-16 st.

 

 
  Parafia pw. św. Stanisława Biskupa w Rosku